Miniature Bull Terrier – Aktiviteter 2018

(8/3-2018)

 

Vi har forespurgt via nyhedsbrev hele racegruppen, i alt 54 medlemmer, om interessen for deltagelse i planlægning og afvikling i diverse aktiviteter i løbet af 2018. Der var den 5/3-18 deadline for tilmelding.

 

Opdatering af RAS

Det er på tide at vi får opdateret RAS med diverse tal og statistikker, og ikke mindst få den gennemgået for at se om der er områder vi skal tilføje eller rette noget.

Vi ønsker at starte med opdatering af håndgribeligt, nemlig tal og stastikker. Herefter og nogle punkter og emner skal tages op til intern overvejelse med henblik på opdatering i forhold til den aktuelle situation.

Tilmeldte: Anders Fjord, Priscilla Mejlstrup, Pia Villadsen.

Tovholder og koordinator er racereps som vender tilbage hurtigst muligt til de involverede.

 

Racestand Svendborg - Aflyst.

Vi ser os desværre nødsaget til at se bort fra denne mulighed da der i racegruppen er for lidt interesse til at løfte denne store opgave, både med planlægning, opsætning, nedtagning, og ikke mindst deltagelse på racestanden.

Robert Andreas Madsen er den eneste der ønsker at deltage fra start til slut.

Janni T. Kjærgaard har tilmeldt sig til at stå på standen

Pia Villadsen har tilmeldt sig til at stå lidt på standen

Michael Bergmann og Christoffer T. Nielsen er optaget da de begge har al ansvar på klubniveau for Camping, Elektrikerarbejde, levering/aflevering af inventar til udstillingen etc gennem hele weekenden.

 

Årsafslutning i Billund

Opgaven går ud på at vi arrangerer fælles spisning i Billund Hallens Cafeteria – indhentning af tilbud og arrangere tilmelding via klubbens hjemmeside.

Bestille rosetter til de 4 bedst placerede Minibuller, samt holde point regnskab hele året og tjekke at dem der opnår point også er medlem af DTK. På selve afslutningen skal rosetter overrækkes og en lille tale ved overrækkelsen i samarbejde med racerepræsentanten.

Til selve afslutningen skal der koordineres hvem der tager hvad med i forbindelse med Champagne, Vin, Sodavand, Chips, kage, slik og diverse og i stil med tidligere år.

Det kræver et tæt samarbejde med racereps og bull terrier racereps.

Tilmeldte: Jonas Pedersen, Pia Villadsen, Anders & Priscilla.

(Christina Dyna melder sig til bestilling af Rosetter)

Racereps vender tilbage hurtigst muligt så vi kan få sat gang i arbejdet og booking af Billund cafeteria, koordinere med bull gruppen etc.

Vi indrømmer at vi havde forventet en større deltagelse fra flere medlemmer og ikke mindst set i lyset af tidligere ytringer og diskussioner om hvem der yder en indsats og hvem der blot forventer at blive underholdt. Det er af stor vigtighed for racens arbejde at flere medlemmer/frivillige har lyst til at løfte diverse opgaver – og ikke mindst i forhold til aktiviteter i fremtiden. Ønsker man indflydelse i racegruppen må man deltage aktivt og ellers må man acceptere de aktiviteter vi har, som de er – der er ingen andre end os selv i racegruppen der har indflydelse på hvad der tilbydes af aktiviteter og hvor ofte.

 PS: 

Vi er fra DTK informeret om at der afholdes Dommerseminar i November 2018 og der vil blive inviteret til info møde med hensyn til materiale der skal udarbejdes og planlægges. Racereps planlægger at deltage i dette møde.

 

På racens vegne

Bibbi Jensen – Ansvarshavende racerepræsentant

Michael Bergmann – Medhjælpende racerepræsentant.

 

 Før du køber hund !!

Det er vigtigt at du stiller spørgsmål vedr sundhed og ikke mindst hvilke helbredstests der er foretaget på forældredyr inden parring for at sikre din hvalps sundhed bedst muligt.

Læs venligst denne folder - Klik her


Hvalpelisten.dk

Hvalpelisten.dk ejes af Dansk Terrier Klub. Her kan du få en oversigt over aktuelle hvalpe og komme i kontakt med nogle af Danmarks mest engagerede Terrier opdrættere. (foto: Alexandra Morrison)

Klik her