Referat racemøde 2021

Racemøde 2021

 

1. Anders byder velkommen

2. Referent Dorthe Skovborg

3. Orientering fra rp.

Årets racevinder kommer på banneret på racens hjemmeside. Race kredsmøde aflyst grundet for få tilmeldinger.

Racemødet 2020 blev aflyst grundet for få tilmeldinger, 2 var tilmeldt udover rp. Den ene meldte sig ud af DTK lige op til mødet.

Rp præsenterer retningslinjer for racerepræsentanter og gør opmærksom på, at den ligger til grund for de fleste af de afgørelser der træffes i racegruppen.

Antal medlemmer

Sjælland/møn 25

Fyn/ Langeland 1

Jylland 10

Udlandet 1

Hermed er 68 procent af medlemmerne bosat på Sjælland. Udsving i antal medlemmer udgøres hoved sagligt af de hvalpekøbere, som meldes ind og som ikke vælger at fortsætte deres medlemskab.

Ingen spørgsmål fra medlemmerne.

4. Afstemning om placering af kommende racemøder.

Ingen af de adspurgte kredse i Jylland kunne byde ind med egnede lokaler da mødet skulle afholdes i 2020. Prisen på lokale i Jylland beløb sig til 1500 kr. for 4 timer. På Sjælland har vi et lokale en hel dag for 150 kr.

Ingen ønsker hemmelig afstemning.

Alle 9 fremmødte stemmer for, at racerepræsentanten bestemmer hvor racemødet afholdes.

5.  C.E.T.S

Anders bliver kontaktet for at undersøge hvem, der har vundet cert mm på bl.a. åbent show. Rp kontakter kandidaterne og spørger dem om de ønsker at blive inviteret, inden det offentliggøres. Alle inviterede fra sidste år er fortsat inviteret og alle hotelværelser samt tilmeldinger er fortsat gældende.

6. Se bilag. Regnskab for de sidste to år udleveres til alle på mødet.

Åbent show i Vipperød har umiddelbart været den bedste indtægtskilde for racegruppen. 

Indtægter i 2020 stammer fra to indbetalinger på MobilePay, som begge er overført ved en fejl og ingen har bedt om at få dem retur. Faste udgifter er til netbank, race/kredsmøde og rosetter til årsafslutning. I 2020 har der ikke været indtægter, mest fordi det ikke har været muligt at afvikle arrangementer. Rp fastholder en konservativ tilgang og afholder overordnet kun arrangementer der enten går i nul eller giver overskud. Det eneste som pt fastholdes, er rosetter til årets racevindere. Ingen har indvendinger / kommentarer til regnskabet. Samarbejdet med Bull terrierne omkring fordelingsnøgle ved arrangementer fastholdes, dette er afstemt med siddende rp for bullterrier.

 

7. Status på avlsrestrektioner.

Før 2019 racemødet opdaterede rp sig på retningslinjer for racerepræsentanter. Efter indsendelse af afstemning på racemødet, kontaktes rp af DTK som gør opmærksom på at retningslinjer for RP vedrørende afstemning ikke var overholdt og at afstemningen ikke var godkendt. Efter følgende var retningslinjer for RP blevet opdateret, hvilket rp ikke var gjort opmærksom på. Da de tidligere retningslinjer var overholdt , blev det godkendt at afholde afstemningen. Rp indsender resultatet til DTK, som vender tilbage med ønske om udbredelsen af sygdommene i racen. Rp har været i kontakt med laboratorier mm for at få valideret hvor mange individer der er smittet/bærer. Dette har desværre ikke været muligt, hvorfor sagen pt er strandet hos DTK.

Alle tilstedeværende ønsker at der til næste racemøde skal afholdes afstemning om avlsanbefalinger svarende til tidligere.

8. Open show.

Punkt fra medlem. Tinne Hansen fortæller, tidligere rp for Bull Terrier stod for det og det er stoppet samtidig med at rp stoppede. Andre er ved at få arrangementet op at stå igen, f.eks. som et weekend arrangement, med socialt samvær og open show  samt evt. blandede aktiviteter for hundene den anden dag. Der er dog ikke noget konkret på bedding endnu. Pt. står pokaler, bøger mm hos Pia Villadsen. Der skal findes en ny som vil være koordinator på evt. kommende open show. Evt. en fra standart og en fra Mini Bull. Pia Villadsen melder sig til at stå for pokaler bøger mm for Miniature Bullterrier.

 

9. Kommende arrangementer.

Der har været afholdt et par gåture men ikke andet, da det som alt andet har været begrænset af Covid 19, Der arbejdes på en tur i svømmehal(hundene), evt. Kallerupbanen. Gåturene har været et aktiv hvor der bl.a. er hvervet nye medlemmer. Der opfordres til at medlemmer i Jylland arrangerer gåture lokalt. Der udveksles erfaringer fra allerede afviklede gåture, med bl.a. indlagt togtur. Alle opfordres til at hjælpe med at finde sponsorgaver til kommende arrangementer. Det er generelt blevet svært og en tung opgave at sidde med selv.

Årsafslutning, der er ikke bestilt spisning da forholdene endnu ikke kendes. Der medbringes borde mm til årets sidste udstilling, hvor alle har mulighed for at bidrage.

 

10 evt.

Eva bager kage til næste racemøde, dette bekræftes af Eva som fortæller at Carsten er god til at bage.


Udskriv denne side