Referat racemøde 2019


Velkommen.

Mødet er rettidigt indkaldt i TN i februar mdr.

Orientering fra racerepræsentanten.

Fælles pointsystem via DTK. Point er blevet mere ligeligt fordelt, således at enkelt BIR/BIM placering ikke gør at en enkelt hund meget hurtigt kan få et stort forspring, dette er med til at øge konkurrencen.

Nu mulighed for at lave Årets racenavn som er point fra både DTK og DKK udstillinger.

dette skal til afstemning, 6 stemmer for og 2 stemmer imod, så dette tiltag er godkendt.

skal den fejres sammen med årets racevinder på årets sidste DTK udstilling,

afstemning. 8 stemmer for Pia sponserer en vandregave til Årets Racenavn.

 

Info til opdrættere, hvalpekøbere kan indmeldes gratis, dog uden stemmeret og uden TN i fysisk form.

 

Medlemskab ved aktiviteter, kræves kun ved arrangementer hvor der er forhåndstilmelding, alle former for drop ind arrangementer kræver ikke medlemskab.

 

55 medlemmer af racegruppen, dette er alle tilmeldte uanset hvilken race personerne ejer, helt tydeligt flest på Sjælland.

Økonomi – A deler regnskabet ud fra 2018 og gør opmærksom på at det er sidste racerepræsentant som har udfærdiget regnskabet. A gennemgår de forskellige posteringer som regnskaber er pt. Bl.a. at pengene fra auktionerne er øremærket til sundhedsarbejdet.

Præsentation af medhjælpende racerepræsentant

Pia Villadsen er blevet spurgt og har accepteret

Udvalg

Hvilke udvalg er relevante og hvad skal udvalgene have af opgaver.

Tvivl om hvor meget aktivitet der har været i udvalgene. Flere medlemmer fortæller at deres oplevelse er at de har været valgt tidligere, men at de senere er blevet tilsidesat af andre medlemmer uden at være orienteret om at der var kommet nye med i udvalget.

Sundhedsudvalget er vigtigt, da det er vigtigt at nogle bliver tovholder på hvad der sker på bla. KU. Hvad er relevant for sundhedsudvalget at følge med i.

Det er blevet besluttet at der ikke er brug for et udvalg, men en kontaktperson som har kontakt med KU. Life.

Aktivitetsudvalg, hvilke arrangementer er på programmet, f.eks. gåture, hvad er der mere, afslutning i Billund, Bullyrun, mentalbeskrivelse osv.

Anders orienterer om at kalenderen fremover vil blive brugt på hjemmesiden så alle kan følge med.

Arrangementer skal være for alle – der skal ikke laves arrangementer som deler medlemmerne i udstillere og ikke udstillere. Flere medlemmer ved arrangementer som ikke drejer som udstilling, mange hvalpekøbere køber en familiehund og er ikke interesseret i udstilling.

Der blev fælles enighed om at der vælges en tovholder i stedet for et udvalg – Tinne blev valgt

Sundhedsarbejdet – se længere nede i referatet

LAD

Da man nu har fået kendskab til arvegangen på LAD, har man i 2017 lavet en DNA-test. Derfor diskuteres det også om vi vil have det på som en avlsrestriktion eller anbefaling.

Der fortælles om denne frygtelige sygdom for at udbrede budskabet om vigtigheden om denne sygdom.

Skal der igangsættes en proces omkring indførelse af LAD som avlsrestriktion med hertil hørende avlsrestriktioner omkring brug af hunde der er henholdsvis fri og bærer?

11 stemmer for 0 stemmer imod. Forslaget sendes til urafstemning, men der vil gå lidt tid, da processen skal igennem mange led for at kunne godkendes i DKK. Der prøves om der kan skaffes noget materiale på dansk til information om LAD til hjemmeside og TN.

 

PLL påført på stamtavle

Skal processen omkring at få registreret PLL resultatet på stamtavlen igangsættes, 11 stemmer for og 0 stemmer imod.

Ønske om at få påført testresultatet på stamtavlen, vigtigt at testen er taget via DNA for at det kan godtages i DKK.

 

Sundhedsarbejde (KU)

Generelt samarbejde fra foredrag på KU.

Indtil Oktober 18 er der 16 Miniature Bull terrier som har været med i undersøgelsen på KU. Deltagerne mener umiddelbart at der må være flere ud fra det antal de selv har fået testet.

De indsamlede penge er øremærket sundhedsarbejde generelt.

Hvor vil racegruppen hen med sundhedsarbejdet?

Flere forslag og spørgsmål blev bragt på banen. Fx snævre hjørnetænder, temperament (mentalbeskrivelse), allergi i racen, sundhedsdatabase, fortsætte samarbejde med KU Life med de igangværende tests m.m.

Afstemning for sundhedsudvalg/ansvarlig/tovholder 10 stemmer for

Pia vil gerne være tovholder i forhold til KU 10 stemmer for.

Kommende arrangementer

Skal der være samarbejde med andre racer, f.eks. Bull Terrier. Mbt skal være gode til at fremstå tydeligere i markedsføringen ved fællesarrangementer med Bull terrier samt have fokus på at det skal være fælles regelsæt ikke kun overtage BT´s regler. Samarbejde aftales ud fra det enkelte arrangement.

Husk at invitere jeres hvalpekøbere med til arrangementer.

Der opfordres til at alle søger sponsorgaver til fremtidige arrangementet, bl.a til Vipperød

Søge sponsorater til Vipperød, til MBT bedste Baby, Hvalp, Junior, Veteran.

Evt. sponsorater til placeringsrosetter ved arrangementer.

Sikre arrangementer er Vipperød

Evt. arrangeres Bullyrun, opgavejagt.

Racemøder – skal de holdes skiftevis øst og vest for bæltet, 11 stemmer imod 0 stemmer for.

Anders vil meget gerne kontaktes hvis der er nogle der har egnet lokaler til afholdelse af racemøde.

skal det tillades at placering af racemødet kan ændres såfremt, en væsentlig andel af deltagerne kommer fra en side af bæltet. 11 stemmer for 0 stemmer imod.

Opsamling fra sidste racemøde

Der forefindes ikke noget referat?? Er der nogen som har været til stede som kan hjælpe med oplysninger?

Der var ingen af dem der var til stede ved sidste racemøde der kan gengive noget af det der blev talt om.

Landskamp i England

Tinne var i England i februar og talte med nogle personer som hvert år i september laver en landskamp, med bl.a. bedste udklædning og åben show for mbt, kan der stilles et dansk hold med 8 hunde, 4 hanner, 4 tæver, 2 han og tæver under 2 år og 2 hanner og 2 tæver over to år. Der vil være egenbetaling for rejse samt ophold og deltagelse. Deltagere skal udvælges ud fra nærmere definerede regler, hvor flere personer bliver ansvarlige for udvælgelsen. En anden mulighed kunne være et nordisk hold.

Evt.

Ny DNA for dværgvækst, hvad er det og hvor kan testen laves.

Link : https://www.vgl.ucdavis.edu/services/dog/CDDY.php?fbclid=IwAR0VKh3Dd4NNuoOhB2Z6RuZ0RTu5zElwOf4h956K0oVbeBNz7_f7HbfCObc

Der undersøges muligheder og priser for at få gennemlæst og lavet en kort faktuel tekst oversat til dansk.


Udskriv denne side