Opdræt

OPDRÆT -  det er kun for professionelle! 
Men det kunne da være morsomt at prøve at have hvalpe...

 
Det er en udbredt opfattelse, at hundeopdræt kun er for de professionelle opdrættere med mange hunde.  Men uanset om du er professionel eller 'bare' vil have en hvalp efter din ualmindelig søde Mini, så er det opdræt.

Alle, der fører racen videre er i egentlig forstand opdrætter. Derfor har det stor betydning for racens fortsatte beståen, at du tænker dig rigtig godt om, før du kaster dig ud i at opdrætte.
 

Kun få hunde går videre i avl. Alligevel indgår alle hunde i den samlede genetiske pulje, der udgør eksistensgrundlaget for hele racen. Og især for antalsmæssigt små racer som Miniature Bull Terrier er det yderst vigtigt at have så stor en spredning i den genetiske pulje som overhovedet muligt. Alle ønsker at opdrætte mentalt og fysisk sunde hunde og ikke mindst at bevare racens særlige kendetegn. Det kommer ikke af sig selv!


Udvælgelse af avlsdyr med korrekt type og temperament er naturligvis en forudsætning for parring. Men inden du bestemmer dig for at parre din tæve eller stille din hanhund til rådighed for avl, så ligger der et større arbejde med at afdække de mulige fejl og skavanker, som forældredyrene genetisk (arveligt) måtte være belastet af. Det indebærer også, at du så vidt muligt afdækker de linjer, der ligger bag forældredyrene, da nogle fejl kan springe generationsled over.  Der er jo ingen, der ønsker hvalpe med alvorlige fejl. 

 
Ingen kan garantere en 100 % fejlfri hund, men det lønner sig at spørge ind til de tests, som det i dag er muligt at foretage. Det er typisk dna-test for øjensygdommen  Primær Linse Luksation (PLL), test af hjerte og nyrer samt undersøgelse for tand- og/eller bidfejl.
 

Det er i dag muligt at teste hvalpens overvejende medfødte egenskaber gennem en såkaldt hvalpetest. Der findes flere  hvalpetests herunder også en racespecifik Bull Terrier hvalpetest. En hvalpetest supplerer de betragtninger, opdrætteren gør sig over hvalpen, mens den vokser op og udvikler sig.
Hvalpetesten er en systematisk og standardiseret sammenfatning af hvalpens reaktioner i de enkelte testsituationer og den betydning, de har. Hvalpene testes på 49. levedag.
Med en hvalpetest undgår man de værste faldgruber som eks. at placere en hvalp, der har stort behov for social tilknytning, i et hjem, hvor den er tvunget til at være alene hjemme i flere timer hver dag. Ligesom det heller ikke lønner sig, at lade en hvalp, der er noget forsigtig af sig, havne i en børnefamilie med megen uro og larm.   

Når hunden er fuldt udviklet, er det muligt at beskrive dens mentale egenskaber gennem en   mentalbeskrivelse. For at kunne mentalbeskrive en hund, skal der foreligge en  ønskeprofil for racen. 
Ønskeprofilen beskriver det ideale reaktionsmønster for hunde af racen, og ønskeprofilen skal være godkendt af Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelsesudvalg, før hunden kan mentalbeskrives.

Ønskeprofil for Miniature Bull Terrier blev godkendt og registreret i Dansk Kennel Klub i oktober 2010.

Mentalbeskrivelser gennemføres af mentalbeskrivere, der er uddannet i Dansk Kennel Klub. Miniature Bull Terrier bør mentalbeskrives, når den er mellem 18 og 24 måneder gammel. Alle Miniature Bull Terrier med DKK anerkendt stambog kan mentalbeskrives.

Hvalpetest og mentalbeskrivelse er værktøjer for såvel opdrætter som hundeejer. Der er ingen test, der giver den fulde sandhed om en hund - men det giver et godt indblik i hundens aktuelle mentale sammensætning. Man kan ikke give en hund noget, den ikke har. Og man kan ikke tage noget fra en hund, som den nu engang har. Men man kan løfte og dæmpe afhængig af, hvad der tjener hunden - og dermed også ejeren - bedst. Sådan kan eks. en usikker hund styrkes gennem miljøtræning, og en måske lidt for aktiv hund kan reguleres gennem fornuftig og målrettet aktivering. 

Opdrættere har i dag flere muligheder for at sikre sig, at de er på rette vej med deres opdræt - og at deres hvalpe havner hos de rigtige ejere.  

Det er et stort ansvar at være opdrætter - men også en stor glæde!
 
 


Udskriv denne side